Đóng
s1
s2
s3
s4
s5

Clip giới thiệu về trường THPT Phúc Lợi

     Kỷ luật nghiêm, chất lượng thật, môi trường học tập hiện đại

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 TỪ 23/3 ĐẾN 29/03/2020

 

 

 

 

1. Lịch công tác tuần từ 34

Screen Shot 2020-03-21 at 10.20.34 AM

2. Bài tập ôn tập của học sinh

Môn Văn

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Toán

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Lý

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

 

Môn Hoá

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Anh

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Sử

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Sinh

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

Môn Địa

– Khối 10:

– Khối 11:

– KHối 12:

21/03/2020

Hoạt động nội bộ Related